Reklama w Internecie obejmuje:

1.         Bannery,

2.         Odnośniki,

3.         Strony WWW,

4.         Elektroniczne listy reklamowe,

5.         Sponsoring,

Ad.1 Bannery

Banner to najpowszechniejsza forma narzędzia, jakim jest reklama w Internecie. Jest to podłużny moduł graficzny niewielkiego formatu. Reklama w Internecie umieszczona na bezpłatnych stronach pozwala twórcom stron WWW zarabiać. Kliknięcie myszą na takim bannerze automatycznie odsyła użytkownika na reklamowaną stronę.

Ad.2. Odnośniki.

Odnośniki spełniają taką samą funkcję jak bannery, jednakże nie mają charakteru graficznego. Są to krótkie informacje tekstowe, nie przekraczające kilku słów. Kliknięcie na taki tekst przenosi nas na stronę WWW danej firmy.

Ad.3. Strony WWW.

Strona WWW (inaczej witryna) jest podstawą egzystencji firmy w sieci. Jest to tak jakby komputerowa wersja folderu reklamowego. Reklama w Internecie stworzona w tej formienie składa się jedynie z tekstu i grafiki. O jej sukcesie decydują również: atrakcyjny wygląd, nieograniczony rozmiar oraz łatwość odnajdywania potrzebnych informacji. Obecność produktu na stronach WWW ma znaczący wpływ na wielkość jego sprzedaży.

Ad. 4. Elektroniczne listy reklamowe.

Elektroniczne listy reklamowe (mailing) pełnią podobną rolę jak zwykłe listy przesyłane pocztą tradycyjną. Główne zalety tej metody to: praktycznie natychmiastowy czas dotarcia do odbiorcy oraz niższe koszty dotarcia do pojedynczego odbiorcy. Reklama w Internecie przy użyciu mailingu posiada jednak wiele wad, jak na przykład: ograniczona ilość informacji możliwych do przesłania, brak możliwości dotarcia do dowolnej grupy docelowej oraz ignorowanie przez odbiorcę e-maili reklamowych.

Ad.5 Sponsoring

Reklama w Internecie - elektroniczne listy reklamowe

Reklama w Internecie – elektroniczne listy reklamowe

Reklama w Internecie powszechnie wykorzystuje sponsoring jako źródło doskonałej promocji dla firmy zarówno sponsorowanej jak i sponsorującej.  Sponsoring może mieć charakter zarówno finansowy, jak i rzeczowy poprzez udostępnienie miejsca na serwerze. Sponsoring jest powszechnie stosowany w przypadku serwisów tematycznych i specjalistycznych.