Reklama internetowa posiada swoją specyfikę, kształtowaną przez czynniki zarówno pozytywne jak i negatywne. W tym artykule zastanowimy się jaką przewagę nad tradycyjnym ma przekaz reklamowy on-line oraz omówimy jego mocne strony.

            Oto główne zalety reklamy internetowej:

 + brak ograniczeń geograficznych i czasowych – jedna z pierwszych i najważniejszych cech jaka przychodzi na myśl. Reklama w Internecie ma charakter globalny, co oznacza, że firmy nie są ograniczone do wąskiej grupy odbiorców i w zasadzie same decydują o jej zasięgu. Co więcej, nawiązanie i utrzymanie kontaktu za pomocą Internetu z klientami oddalonymi terytorialnie jest dużo łatwiejsze i tańsze niż w tradycyjny sposób. Wystarczy odpowiednia strategia działania i właściwy wybór grupy docelowej, a istnieje duża szansa na pozytywne rezultaty.

+ interaktywność – umożliwia utrzymanie obustronnych interakcji z użytkownikami sieci. Komunikacja firmy z klientami odbywa się przy użyciu narzędzi pomocnych w e-marketingu, jak na przykład poczta e-mail czy blog firmowy.

+ relatywnie niski koszt – reklama w Internecie jest znacznie tańsza niż przekaz w radio bądź telewizji. Przy niewielkim wysiłku można osiągnąć świetne rezultaty. Koszt dotarcia do 10000 odbiorców przy użyciu technik marketingu internetowego jest porównywalny do ceny dotarcia do 100 odbiorców droga tradycyjną. Większość kosztów obejmuje stworzenie podstawowej zawartości oraz zautomatyzowanych funkcji stron www.

+ elastyczność – reklama w Internecie nie musi być niezmienna i sztywna. Internet umożliwia całą masę modyfikacji, niedostępnych w tradycyjnych środkach przekazu. Efekty prowadzonych kampanii są monitorowane na bieżąco, a gdy okazuje się, że reklama w Internecie nie spełnia swej roli w oczekiwany sposób, wprowadza się potrzebne zmiany.

+ dostęp do konkretnej grupy odbiorcówreklama w Internecie zazwyczaj kierowana jest do konkretnej grupy docelowej, a przekaz przystosowany do ich potrzeb i zainteresowań. Reklama internetowa daje odbiorcy wybór – jeśli ktoś szuka konkretnej informacji otrzymuje ją, bez oglądania tego czym nie jest zainteresowany jak w przypadku tradycyjnych metod reklamowania.